Sotra United


13.10.2020

05.10.2020

Ny inndeling og nye menyer på nettsidene

Vi gjør nettsidene enklere å finne frem i ved å dele inn i tre hovedkategorier:


Øverst på siden finner du nå nye menypunkter og nye undersider. Vi har gjort dette for at dere lettere skal finne frem til det som angår ditt lag. Treningsplaner, kommende kampoppsett og annet nytt vil heretter bli plassert under hvert lag.

Tove Iren & Bjørn S

09.09.2020

Treningsplaner september - desember 2020

Du finner nå årets siste treningsplaner for lagene:


under hvert lag og Treningsplaner..


09.09.2020

Etablering av nytt fotballtilbud for spillere
med psykiske lidelser

Sotra SK har gjennom sitt mangeårige arbeid med tilrettelagt fotball for funksjonshemmede/utviklingshemmede (Sotra United), erfart at det er behov for et tilrettelagt fotballtilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon, ADHD, aspergers, autismespekterforstyrrelser e.l.) .

Lagstilbudet Sotra United har de siste årene inkludert spillere med psykiske lidelser i fravær av et bedre egnet fotballtilbud i klubben. Psykiatrialliansen IL er det eneste idrettslaget i vår region som per i dag gir et tilrettelagt fotballtilbud til personer med psykiske lidelser.

Nå har vi etablert et eget tilbud i Sotra SK som er for alle som bor i Øygarden Kommune.
Laget trener mandager i Sotrahallen fra kl. 18.00 – 19.30.

Sotra SK ønsker et tettere samarbeid med psykiatrihelsetjenestene i Øygarden Kommune og er i dialog med de om et utvidet treningstilbudet på dagtid.

Laget har fått navnet Sotra United Psykisk Helse og vil bli påmeldt i bedriftsidrettserien (7er fotball).

Lagets trenere er Nikolai (Nico) Fjeld og Jostein Hammersland.

Ønsker du å vite mer om laget eller å bli med - ta kontakt med lagleder Nico på telefon: 480 75 704


Har du lyst til å spille fotball?

Kjenner du noen som har lyst å spille fotball, men ikke finner seg til rette på et ordinært lag?

Sotra United sitt barnelag er et tilrettelagt fotballag for jenter og gutter i alderen 6-15 år, som ikke finner seg til rette på ordinære fotballag eller som har en funksjonsnedsettelse. Sotra United deltar i stjerneserien, som er Hordaland fotballkrets sitt serietilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Stjerneserien foregår tre ganger i halvåret der vi spiller på treer-baner mot andre barnelag.
For mer info kan du ta kontakt med: Elisabeth Thomassen, tlf.: 464 30 304, epost: e-t-96@hotmail.com