Sotra United

09.09.2020

Treningsplaner september - desember 2020

Du finner nå nye treningsplaner for lagene:


under menypunkt TRENING/Treningsplaner...


09.09.2020

Etablering av nytt fotballtilbud for spillere
med psykiske lidelser

Sotra SK har gjennom sitt mangeårige arbeid med tilrettelagt fotball for funksjonshemmede/utviklingshemmede (Sotra United), erfart at det er behov for et tilrettelagt fotballtilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon, ADHD, aspergers, autismespekterforstyrrelser e.l.) .

Lagstilbudet Sotra United har de siste årene inkludert spillere med psykiske lidelser i fravær av et bedre egnet fotballtilbud i klubben. Psykiatrialliansen IL er det eneste idrettslaget i vår region som per i dag gir et tilrettelagt fotballtilbud til personer med psykiske lidelser.

Nå har vi etablert et eget tilbud i Sotra SK som er for alle som bor i Øygarden Kommune.
Laget trener mandager i Sotrahallen fra kl. 18.00 – 19.30.

Sotra SK ønsker et tettere samarbeid med psykiatrihelsetjenestene i Øygarden Kommune og er i dialog med de om et utvidet treningstilbudet på dagtid.

Laget vil bli påmeldt i bedriftsidrett serien (7er fotball) og vi har derfor gitt laget det midlertidige navnet; Sotra United BEDRIFT
Lagets trenere er Nikolai (Nico) Fjeld og Jostein Hammersland.

Ønsker du å vite mer om laget eller å bli med - ta kontakt med lagleder Nico på telefon; 480 75 704


21.03.2020

Informasjon til spillere og ledsagere:

Sotra United forholder seg til anbefalingene til helsemyndighetene og retningslinjene til NFF. Det betyr at all aktivitet med laget (trening og kamp) er avlyst ut april.

Til dere som er påmeldt treningsleir til Danmark i sommer:
Reisebyrået har utvidet avbestillingsfristen til 30. April. Dersom det på det tidspunkt fremdeles er et reiseforbud til Danmark vil vi få refundert hele turen. Er situasjonen derimot normalisert så blir det tur som planlagt. Vi kommer tilbake med mer informasjon i slutten av april.

I mellomtiden ber vi dere holde avstand, nyse og hoste i albuen og vaske hendene ofte og godt.


Koronaviruset har snudd opp ned på tilværelsen for oss alle. Etter at helsemyndighetene kom med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge besluttet NFF å innstille all aktivitet på breddenivå ut april. All toppfotballaktivitet ble også stoppet.

Det stopper deg derimot ikke til å trene på egenhånd eller i små grupper. Alene, eller sammen med søsken eller en nær venn er det fullt mulig å trene teknikk, bevegelighet/koordinasjon, hurtighet og styrke. Hold avstand og unngå direkte kontakt med andre.


Har du lyst til å spille fotball?

Kjenner du noen som har lyst å spille fotball, men ikke finner seg til rette på et ordinært lag?

Sotra United sitt barnelag er et tilrettelagt fotballag for jenter og gutter i alderen 6-15 år, som ikke finner seg til rette på ordinære fotballag eller som har en funksjonsnedsettelse. Sotra United deltar i stjerneserien, som er Hordaland fotballkrets sitt serietilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Stjerneserien foregår tre ganger i halvåret der vi spiller på treer-baner mot andre barnelag.
For mer info kan du ta kontakt med: Elisabeth Thomassen, tlf.: 464 30 304, epost: e-t-96@hotmail.com