Sotra United

Spillergruppen består i dag av omlag 35 spillere, både gutter og jenter i ulike aldre.  Spillerne er inndelt i barnelaget, 6-15 år, og ungdom/voksenlaget, 16 år og oppover. Hoveddelen av spillerne kommer fra Fjell Kommune, men både Sund og Øygarden er godt representert. Lagene trener en gang i uken (mandager). I sommerhalvåret trener lagene ute på klubbens hjemmebane (Straume Idrettspark), og i vinterhalvåret inne i hall.

Lagene deltar med flere kamplag i Stjerneserien. Stjerneserien er NFF Hordaland sitt serietilbud for spillere med en funksjonsnedsettelse. Serien spilles over 6 turneringsdager, 3 på våren og 3 på høsten. Stjerneserien for ungdom spiller 5ér fotball og består av fem ulike klasser, A – E.  Stjerneserien for barn spiller 3ér fotball på bane med vante, og består av 1-2 klasser. Vi har som regel påmeldt et kamplag i hver klasse. Det forteller noe om bredden i laget vårt. Klasseinndelingen i Stjerneserien handler mer om tempo enn fotballferdigheter.

Spillergruppen er en heterogen gruppe med ulike funksjonsnedsettelser, fra lett til moderat utviklingshemming, ADHD, Cerebral Parese, Down syndrom, til funksjonsfriske. Det er ikke funksjonsnedsettelser som er fellesnevneren for laget, men fotballinteressen. Sotra United er et tilpasset fotballtilbud hvor den enkelte spiller får mulighet til å utvikle ferdigheter både fotballmessig og sosialt, samt få en identitet og tilhørlighet i klubben, ut fra egne ferdigheter og evner.


© Sotra United - Webdesign: Sotra Consult