Sotra United


Sotra SK har gjennom sitt mangeårige arbeid med tilrettelagt fotball for funksjonshemmede/utviklingshemmede (Sotra United), erfart at det er behov for et tilrettelagt fotballtilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon, ADHD, aspergers, autismespekterforstyrrelser e.l.) .

Lagstilbudet Sotra United har de siste årene inkludert spillere med psykiske lidelser i fravær av et bedre egnet fotballtilbud i klubben. Psykiatrialliansen IL er det eneste idrettslaget i vår region som per i dag gir et tilrettelagt fotballtilbud til personer med psykiske lidelser.

Nå har vi etablert et eget tilbud i Sotra SK som er for alle som bor i Øygarden Kommune. Laget trener mandager i Sotrahallen fra kl. 18.00 – 19.30.

Sotra SK ønsker et tettere samarbeid med psykiatrihelsetjenestene i Øygarden Kommune og er i dialog med de om et utvidet treningstilbudet på dagtid. Laget vil bli påmeldt i bedriftsidrett serien (7er fotball) og vi har derfor gitt laget navnet:

Sotra United Psykisk Helse.

Lagets trenere er Nikolai (Nico) Fjeld og Jostein Hammersland. Ønsker du å vite mer om laget eller å bli med - ta kontakt med lagleder Nico på telefon; 480 75 704