Sotra UnitedAtlantic Offshore, tidligere Sartor Offshore, opererer med en flåte på 24 fartøy. Disse operere innen ulike marked segmenter, med hovedvekt på redningsfartøy og plattformsforsyning. Atlantic Offshore har sitt hovedkontor på Coast Center Base på Ågotnes. Atlantic Offshore støttet ikke bare laget økonomisk til Aten, men kledde samtidig opp alle spillerne til turen. Igjen støtter de laget på nye eventyr.

Bjørnars Transport AS ble startet i 2000 som personlig firma, men gikk over til aksjeselskap i 2002. firmaet har i dag 30 ansatte. Vi disponerer 80 lastebiler av ulik størelse og type. Vi holder til i Midtstegen industriområde med eget verksted og kontor. Våre biler er alle utstyrt med euro 6 teknologi, som er skånsom for miljøet.

Brødrene Ulveseth A/S er et velkjent entreprenør- og murmesterfirma i Bergensregionen. Bedriften har sentral godkjenning for ansvarsrett og driver med oppføring, ombygging og rehabilitering av alle typer bygg og anlegg, også i totalentreprise. Virksomheten spenner over mur- og betongarbeid, betongsaging og kjerneboring, elementproduksjon og eiendomsforvaltning

Stiftelsen
Hjelp til vanskeligstilte
Stiftelsen har som formål å gi økonomisk støtte til eldre og/eller andre vanskeligstilte som bor i Fjell kommune. Enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner eller  lag og foreninger kan søke om støtte. Med uttrykket eldre og andre vanskeligstilte mener vi personer som trenger hjelp på grunn av dårlig økonomi,  nedsatt fysisk/kognitiv funksjonsevne, helsemessige og/eller sosiale problemer.

Liegruppen er et familieforetak som forvalter fiskerettigheter, utvikler eiendommer og har ulike virksomheter innen service og handel. Lie-familien har i mer enn 100 år drevet fiske i norske- og internasjonale farvann. Liegruppen ønsker å skape inspirerende og effektive bygninger for
leietakere som krever kvalitet, fleksibilitet og forutsigbarhet.

Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.700 medlemmer her i Norge ? menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Lokallaget Sotra Lions har tidligere støttet laget i forbindelse med Special Olympic tur i 2011 samt treni8ngstur til Portugal i 2014. Det er med stor glede Nest-Sotra United igjen mottar støtte fra den flotte gjengen i Sotra Lions.


Sartor Maskin AS vart skipa av Kåre Bjorøy i 1990. Selskapet hadde då 3 tilsette. Med sunn og solid vekst er Sartor Maskin pr dags dato blitt ein betydleg aktør i bergensregionen med mange eigne tilsette, i tillegg til eit stort tal innleigde og underentreprenørar.  Vi er etablert med kontor, verksted og lager i Industriparken på Søre Straume. Sartor Maskin er en viktig bidragyter for mange idrettslag i Fjell og har vært med på å skape flere idrettsanlegg og økt aktivitet på disse. Sartor Maskin har igjen støttet Sotra United på tur.

Din foretrukne leverandør av laks og ørret.
Sekkingstad AS ledes i dag av Bård Sekkingstad. Selskapet har 45 ansatte, og omsetter årlig nærmere 25 000 tonn laks og annen sjømat. Selskapet har over 120 faste kunder over hele verden, med hovedvekt på Europa.

Sotra Cementvarefabrikk er lokalisert på Bildøy i Fjell kommune, og har over 40 års erfaring innen produksjon av belastningslodd. Gjennom lang erfaring har selskapet bygget opp en betydelig kompetanse innen utvikling og produksjon av belastningslodd og er en ledende produsent i  markedet. Sotra Cementvarefabrikk har tidligere støtte Nest-Sotra United på tur, og er nå blitt en trofast støttespiller til laget.


Sotra Consult er et enmannsforetak eiet og drevet av Bjørn Svendsen. Firmaet holder til på Ågotnes på Sotra - 25 km fra Bergen sentrum. Jeg har lang fartstid i databransjen og har vært med siden det hele startet på 1970-tallet.
I 2005 startet jeg opp mitt eget selskap og har idag en voksende kundeportefølje. Jeg har spesialisert meg innen webdesign, men gjør ofte andre oppdrag for mine kunder. Sotra United har jeg fulgt siden 2011 og er med sdem å lenge de ønsker.


SFF was established in 1991 and is today the largest privately owned piping stockist in Scandinavia. In addition we are one of Europe’s leading distributors of piping materials and valves, supplied to leading international offshore and onshore oil companies worldwide. The industries served by us include refining, power generation, pulp and paper, windpower, nuclear and mechanical industries. Applications are onshore, offshore and subsea.

Sotra Fiskeindustri AS er lokalisert på Glesvær i Sund Kommune, og tilbyr høy kvalitet produkter av både fersk og røykt laks og ørret. Sotra Fiskeindustri har tidligere støttet Nest-Sotra United. Vi er glade for at gjengen i Porsvika igjen har valgt å støtte laget

Sotra Sportsklubb er basert på frivillig arbeid. Dvs at trenere, foreldrekontrakter, styremeldemmer osv jobber på egen fritid, og yter dermed en stor innsats for klubben og klubbens medlemmer.

Dette gjør at vi kan holde lave kontingenter til våre medlemmer sett i forhold til det klubben yter av tjenester.

Vågen Seafood AS ble etablert våren 1996. Selskapet har siden starten hatt en jevn vekst og har nå en årlig omsetning på omlag 100 mill. med 15 ansatte. Hovedproduktet er fersk og frossen laks- og ørretfilet som blir produsert til kunder i inn- og utland.