Sotra United


Lagets overordnede verdi er: et felleskap der alle skal føle seg trygge og ivaretatt. Det skal være rom for vekst. Fotballforbundets formel “Trygghet + Mestring = Trivsel” er fundamentet i tilbudet vårt. For å skape trygghet har vi klare regler i laget for hva som er akseptert og ikke. For å skape mestring har vi fokus på å gi ros/positive tilbakemeldinger.  

På hver trening og kamp fordeles trenere på hver sin gruppe/lag, for å sikre at hver enkelt spiller får ros. Som trenere er det viktig at vi tilrettelegger for positive opplevelser.  

Det å ha medspillere som oppmuntrer fremfor å kjefte, er en forutsetning for å kunne ta ut hele sitt potensiale. Vi vil alltid vinne fotballkamper og når dommeren blåser i fløyten er det maksimum innsats for å sikre seieren. Det vi imidlertid snakker mye om, og som etter hvert er blitt en naturlig del av laget, er hvordan vi vinner fotballkamper. Måten Nest-Sotra United vinner fotballkamper på, er sammen med hele laget. Likhetsprinsippet legger rammen for kampgjennomføringen. Det betyr at alle er like viktige, og at alle gis mulighet til å spille like mye, og alle rullerer på å starte kampen.

Vi har jobbet mye med å få spillergruppen til å se verdien av å involvere alle i spillet, å heve vår samspills-kompetanse. Det er når spillerne utnytter alle ferdighetene i laget, og vinner som et lag, at vi på sidelinjen er på det stolteste. Spillergruppen er flotte ambassadører for laget, klubben og kommunene og for Fair Play.